Autore:
alelaale

Diari di Viaggio

Diari di viaggio
cultura giapponese e natura maldiviana

Cultura giapponese e natura maldiviana

TAPPE: TOKYO, TAKAYAMA, SHIRAKAWA-GO, KANAZAWA, KYOTO, HIROSHIMA, MIYAJIMA, OSAKA. MALDIVE (BIYADHOO ATOLL). Siamo nel pieno dei...

Foto