1. "Ichinen iwa omo toosu" (La forza di volonta' attraversa anche le rocce)

    di , il 23/2/2011 16:37

    "Ichinen iwa omo toosu" (La forza di volonta' attraversa anche le rocce)

  2. giulia.sca
    , 23/2/2011 16:38
    "Ichinen iwa omo toosu" (La forza di volonta' attraversa anche le rocce)