1. 1: Diario di Viaggio

    di , il 28/4/2010 17:26

    TOKIO – MIYAJIMA – HIROSHIMA – HIMEJI – OSAKA – KYOTO E NARA – TOKIO

  2. SDM
    , 28/4/2010 17:26
    TOKIO – MIYAJIMA – HIROSHIMA – HIMEJI – OSAKA – KYOTO E NARA – TOKIO